Evaluarea proprietatilor imobiliare prin INCO Consulting

 

EVALUARI PROPRIETATI IMOBILIARE
Evaluari si reevaluari imobiliare , la standarde profesionale internationale pentru: 
- evaluare apartamente
- evaluari case , vile
- evaluari spatii comerciale
- evaluare spatii de productie
- evaluare spatii de depozitare , hale de productie sau depozitare
- evaluari constructii industriale
- evaluari constructii cu utilizari speciale
- evaluari terenuri libere sau construite
- evaluarea investitiilor realizate asupra unei proprietati

Acte necesare pentru evaluarea unei proprietati imobiliare: 
Copii dupa:

Acte proprietate (contract de vanzare-cumparare, etc);
Documentatie cadastrala (planuri, etc);
Extras carte funciara;
Incheiere intabulare;
Fisa corpului de proprietate;
Memoriu tehnic;
Autorizatie constructie (unde este cazul);
Certificat inmatriculare societate comerciala (pentru persoane juridice);
Carte identitate proprietar, imputernicit legal(persoane juridice);
Lista mijloacelor fixe (imobilele ce fac obiectul evaluarii);
Date de identificare ale beneficiarului raportului de evaluare;
 

Promovează acest site!

Share this

MB Group

MB Management ipurl

http://www.evaluare.com/

http://www.inco.ro/